home / VIDEO GALERIJA - USPOMENE GOSPODINA MUŠICKOG

- DOBRO DOŠLI -
NA STRANICU VIDEO GALERIJA

NA PRIMERU OVOG VIDEO SADRŽAJA MOŽE SE VIDETI
ŠTA JE SVE MOGUĆE PRIMENITI PRI OBRADI I MONTAŽI
VIDEO MATERIJALA DIGITALIZOVANOG SA SUPER 8 FILMA.
KORIGOVANE SU BOJE, UBAČENI VIDEO EFEKTI I PRELAZI
UBAČENA JE I ODGOVARAJUĆA MUZIČKA PODLOGA.

SVE OVO JE URAĐENO PO ŽELJI VLASNIKA SUPER 8 FILMA.

super 8 film pre video obrade
super 8 film posle video obrade

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE
+381 21 422 144
+381 21 301 321
+381 64 613 7133

office@sonicline.rs