home / VIDEO GALERIJA - USPOMENE DR. VITOMIRA BUGARSKOG

- DOBRO DOŠLI -
NA STRANICU VIDEO GALERIJA

SNIMCI NA SUPER 8 FILMU SU DUGOG VEKA I DOBROG KVALITETA
S OBZIROM NA GODINE KOJE SU ZA NJIMA, DIGITALIZACIJA SUPER 8
FILMOVA POBOLJŠAVA KVALITET SNIMKA U SMISLU OŠTRINE
I NORMALIZACIJE BOJA, DUŽINA TRAKA JE OKO 3.5 minuta
TAKO DA JE NEOPHODNA I VIDEO MONTAŽA, T.J. DA SE TRAKE
SLOŽE U JEDAN FILM SMISLENE SADRŽINE.


Vlasnik ovog filma je gospodin Bugarski sa Veternika
film super 8 pre video obrade
obrađen super 8 film sa video prelazima

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE
+381 21 422 144
+381 21 301 321
+381 64 613 7133

office@sonicline.rs